دقت فرمائید که نظرات دانشجویان بدون کم و کاست درج گردیده و سایر دانشجویان اینجانب (که در نظرسنجی کتبی شرکت ننمودند) می توانند در قسمت نظرات این پست، موافقت یا مخالفت خود را با نظرات کتبی درج شده در سایت اعلام کنند.

انتقادات، پیشنهادات و نظرات دانشجویان درس ریاضی عمومی دو آقای عموشاهی

انتقادات، پیشنهادات و نظرات دانشجویان درس ریاضی عمومی دو آقای عموشاهی
انتقادات، پیشنهادات و نظرات دانشجویان درس ریاضی عمومی دو آقای عموشاهی
انتقادات، پیشنهادات و نظرات دانشجویان درس ریاضی عمومی دو آقای عموشاهی
انتقادات، پیشنهادات و نظرات دانشجویان درس ریاضی عمومی دو آقای عموشاهی
انتقادات، پیشنهادات و نظرات دانشجویان درس ریاضی عمومی دو آقای عموشاهی
انتقادات، پیشنهادات و نظرات دانشجویان درس ریاضی عمومی دو آقای عموشاهی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 خرداد 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: ریاضی عمومی2 -2-91-90، ارزیابی شما از ما،     | نظرات()