بدینوسیله به اطلاع می رساند که تاریخ امتحانات پایانترم ریاضی به صورت زیر است:

 ردیفنام درس
 تاریخ امتحان
ساعت امتحان
 1ریاضی معماری
26 دیماه 91
11-13
2
ریاضی نفت
20 دیماه 91
8:30-10:30

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: ریاضی مقدماتی معماری-پالایش، ریاضی پیش دانشگاهی-پالایش، موسسه آموزش عالی پالایش خمینی شهر،     | نظرات()