نتیجه اولیه آزمون پایان ترم، حداکثر تا یک هفته دیگر در همین وب درج خواهد شد.
از زمان درج نتایج ، دانشجویان فقط دو روز فرصت دارند که از طریق همین وب درخواست تجدید نظر بنمایند.

تذکر: نمره نهایی دانشجوی (پسری) که برگه آزمون خود را بدون مجوز از جلسه خارج نمود، پس از کسر نمره درج خواهد شد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 تیر 1392    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: موسسه آموزش عالی پالایش خمینی شهر،     | نظرات()