دانشجویان گرامی دقت نمایند، در نمرات زیر که بر مبنای 200 می باشد، فعالیت های کلاسی ، حضور و غیاب ، تمرین و تکلیف و جزوه اعمال گردیده و با ارفاق فراوان اعلام شده ، فلذا غیرقابل افزایش می باشد.

ضمنا دانشجو با شماره دانشجویی 9111151004 ، در اسرع وقت (قبل از اعلام نمرات نهایی به دانشگاه)، جزوه های حاوی تکالیف و تمرین های خود را به صورت مرتب ، تحویل خانم حاجیان داده تا به اینجانب تحویل گردد.

(جهت مشاهده نمرات بر روی گزینه "مشاهده نمرات نهایی" کلیک کنید)
9111151023    200
9111151069    200
9111151055    200
9111151041    200
9111151092    200
9111151004    195
9111151001    184
9111151016    177
9111151003    175
9111151095    173
9111151006    172
9111151048    172
9111151045    170
9111151070    166
9111151098    164
9111151021    157
9111151062    154
9111151022    152
9111151066    150
9111151088    150
9111151077    149
9111151059    142
9111151044    140
9111151053    137
9111151065    137
9111151052    132
9111151046    131
9111151014    129
9111151011    128
9111151034    128
9111151068    128
9111151087    128
9111151101    127
9111151099    126
9111151097    124
9111151012    123
9111151035    123
9111151047    122
9111151064    121
9111151079    121
9111151015    120
9111151091    119
9111151042    114
9111151033    112
9111151096    110
9111151073    107
9111151029    106
9111151075    106
9111151025    105
9111151072    104
9111151090    104
9111151067    102
9111151051    101
9111151050    100
9111151063    90
9111151074    90
9111151076    90
9111151103    90
9111151043    90
9111151083    90
9111151078    90
9111151031    90
9111151040    90
9111151005    90
9111151020    90
9111151038    90
9111151058    90
9111151082    90
9111151030    90


نوشته شده در تاریخ شنبه 22 تیر 1392    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: موسسه آموزش عالی پالایش خمینی شهر،     | دیدگاه شما()