با سلام نمرات زیر از 7 نمره می باشد. دانشجویان می توانند برای مشاهده برگه میان ترم خود روز پنجشنبه 12 خرداد ساعت 13.30 به کلاس 101 دانشکده علوم انسانی مراجعه نمایند.
 890874948 4.1 890874709 6
 890875172 0 890875436 2.7
 890874810 0.7 890874881 3.3
 890875435 2.1 890874914 5
 890875068 0 890874630 2.3
 890875493 3.5 890874820 2.2
 880966648 2.5 890875312 7
 890875456 2.7 890874254 1.5

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 خرداد 1390    | نام استاد: رسول نقدعلی فروشانی    | طبقه بندی: معادلات دیفرانسیل- کامپیوتر،     | نظرات()