به اطلاع دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی کامپیوتر می رساند که در تاریخ 24 مهرماه یک آزمونک از مباحث تدریس شده برگزار می گردد.
لازم بذکر است که نمره این آزمون جزء نمره میانترم محسوب می گردد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 مهر 1390    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: ریاضی عمومی کامپیوتر 1-91-90،     | نظرات()