با سلام

نمرات میانترم گروه G3 بصورت زیر می باشد.
طبق آمارگیری های انجام گرفته و تجربه اینجانب، دانشجویانی که میانترم آنها زیر 20 است با احتمال 99 درصد نمی توانند این درس را پاس نمایند.
همچنین دانشجویانی که نمره ای زیر 30 دریافت کرده اند کمتر از 10 درصد شانس قبولی دارند.

شماره دانشجویی نمره
900882502 23
900882886 3
900158950 47
900907827 8
900881867 1
900927546 36
900882569 42
900886742 20
900882769 36
900966591 29
900883700 55
900987534 25
900881778 49
900885453 42
900885723 27
900884836 16
900885055 7
900885863 33
900883344 55
900885916 6
901008012 17
900883433 58
900885221 16
900886122 11
901005717 13
900978841 14
900884125 12


نوشته شده در تاریخ جمعه 11 آذر 1390    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: معادلات دیفرانسیل1-91-90،     | نظرات()