اساتید ریاضی دانشگاههای اصفهان ضمن عرض خیرمقدم خدمت اساتید و دانشجویان گرامی؛ سایت اساتید ریاضی دانشگاههای اصفهان، سایت فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههای معتبر و تراز اول کشور می باشد که به امر تدریس دروس ریاضی در دانشگاه های آزاد ، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان اصفهان اشتغال داشته و جزء مدرسان برتر به شمار می آیند. این سایت جهت ارتباط هرچه سریعتر و بهتر بین اساتید و دانشجویان طراحی گردیده است. پل ارتباطی ما و شما، بخش تماس با مدیر (قسمت فوقانی سایت) می باشد. tag:http://teach20.ir 2021-01-01T19:10:59+01:00 mihanblog.com میانترم تحقیق در عملیات 1 2016-11-27T14:49:14+01:00 2016-11-27T14:49:14+01:00 tag:http://teach20.ir/post/232 خانم امیریوسفی با سلام نمرات زیر از 6 نمره میباشد. شماره شناسایی نمره شماره شناسایی نمره 39406907 3 39405103 2 39400190 2 39406608 3 39300222 2 39305380 1 39404562 1.5 39302336 0 39400240 4 39203076 1 39403389 5.5 39404446 1.5 39304626 1.25 39302904 4.5 39300977 0.5 39106794 0 39400654 3.5 سیدسجاد حسنی 1.5&n با سلام نمرات زیر از 6 نمره میباشد.
 شماره شناسایی
 نمره شماره شناسایی نمره
 39406907 3 39405103 2
 39400190 2 39406608 3
 39300222 2 39305380 1
 39404562 1.5 39302336 0
 39400240 4 39203076 1
 39403389 5.5 39404446 1.5
 39304626 1.25 39302904 4.5
 39300977 0.5 39106794 0
 39400654 3.5 سیدسجاد حسنی
 1.5
 39403294 1.5 حسن مزنبی
 0
 39400274 0.5 سیدمهدی میرمحمدصادقی
 2.5
 39307251 2.5 سعید قصری
 3

]]>
میانترم تحقیق در عملیات 1 2016-11-27T14:34:04+01:00 2016-11-27T14:34:04+01:00 tag:http://teach20.ir/post/231 خانم امیریوسفی با سلام نمرات میانترم  زیر از 6 نمره میباشد. شماره شناسایی نمرهشماره شناسایینمره391056433 39401051 5.5 39306234 5.5 39206685 4.5 39302396 1.5 39402572 3.5 39306613 0.5 39400297 0 39405096 6 39404477 4.5 39305221 5 39401117 4 39307110 0 39403643 2 39307012 2.5 39400013 3.5 39401655 6 39401486 5 39306778&nb
 شماره شناسایی
 نمرهشماره شناسایینمره
39105643
3
 39401051 5.5
 39306234 5.5 39206685 4.5
 39302396 1.5 39402572 3.5
 39306613 0.5 39400297 0
 39405096 6 39404477 4.5
 39305221 5 39401117 4
 39307110 0 39403643 2
 39307012 2.5 39400013 3.5
 39401655 6 39401486 5
 39306778 5 39403291 3.5
 39301113 0 39400351 5
 39403906 4.5 39306581 0
 39404742 4.5 39403433 0.5

]]>
نمرات میان ترم درس تحقیق در عملیات1 رشته مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد 2016-01-02T12:50:36+01:00 2016-01-02T12:50:36+01:00 tag:http://teach20.ir/post/230 خانم امیریوسفی با سلام نمرات زیر از 6 نمره میباشد.     شماره شناسایی         نمره       شماره شناسایی                نمره39105643         1.639304556139102856        3.8391068863.7393034814.2393057433393013631393049954.2393006284.1393005473.7391058444.3393004474.9393047303.2393 با سلام
نمرات زیر از 6 نمره میباشد.

     شماره شناسایی
         نمره
       شماره شناسایی                نمره
39105643
         1.6
39304556
1
39102856
        3.8
39106886
3.7
39303481
4.2
39305743
3
39301363
1
39304995
4.2
39300628
4.1
39300547
3.7
39105844
4.3
39300447
4.9
39304730
3.2
39306929
2.2
39300261
5.2
39201527
2.4
39305688
4.3
39300626
4.3
39305022
4.1
39101791
3.8
هادی بهجت
4.7


39305022
4.8
39303719
2.2
39300660
4.6
39301678
4
39306851
1.8
39101813
0.5
39302672
5
39304192
4.8

 39201907 1.8 39305129 0.7
 39200470 2.7 39303555 3
 39101344 2.6 39304137 2
 39301832 4.1 39304264 2.9
 39303661 3.1 39304025 2.5
 392004702.7
 39304625 5.5
 39101603 1.5 39303461 1.6
 39100767 2.9 39102267 4.2
 39302181 5.5 39300802 2.8
 39304614 4.2 39305463 4.4
 39303971 5.8 39301397 5.4
 39201225 2.5 39303896 2
]]>
تاریخ امتحان میان ترم درس تحقیق در عملیات 1دانشگاه ازاد نجف اباد 2015-11-14T13:16:39+01:00 2015-11-14T13:16:39+01:00 tag:http://teach20.ir/post/227 خانم امیریوسفی با سلامبه اطلاع دانشجویان درس تحقیق در عملیات 1،  رشته مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد می رساند امتحان میان ترم این درس برای گروه اول تاریخ 15 آذر و برای گروه دوم تاریخ 22 آذر می باشد. توجه اینکه دانشجویان فقط  مجاز به شرکت در امتحان گروهی هستند که نام آنها در لیست حضور و غیاب همان گروه باشد و حق تغییر گروه ندارند. با سلام
به اطلاع دانشجویان درس تحقیق در عملیات 1،  رشته مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد می رساند امتحان میان ترم این درس برای گروه اول تاریخ 15 آذر و برای گروه دوم تاریخ 22 آذر می باشد.
توجه اینکه دانشجویان فقط  مجاز به شرکت در امتحان گروهی هستند که نام آنها در لیست حضور و غیاب همان گروه باشد و حق تغییر گروه ندارند.
]]>
نمرات میان ترم درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد نجف اباد 2015-11-13T12:25:05+01:00 2015-11-13T12:25:05+01:00 tag:http://teach20.ir/post/226 رسول نقدعلی فروشانی با سلامنمرات زیر از 60 نمره می باشد. به منظور کم شدن حجم مطلب فقط نام کسانی که تشابه اسمی دارند درج شده است. دانشجویانی که مایل به مشاهده برگه خود هستند می توانند چهارشنبه 27 آبان ساعت 12:15 به همان کلاس درس مراجعه کنند.نام خانوادگی    نمره                  نام خانوادگی        نمره             نام خانوادگی   نمره با سلام
نمرات زیر از 60 نمره می باشد. به منظور کم شدن حجم مطلب فقط نام کسانی که تشابه اسمی دارند درج شده است. دانشجویانی که مایل به مشاهده برگه خود هستند می توانند چهارشنبه 27 آبان ساعت 12:15 به همان کلاس درس مراجعه کنند.

نام خانوادگی    نمره                  نام خانوادگی        نمره             نام خانوادگی   نمره

 ابدالی            24                      احمد درویش        29                احمدی           1
 امامی            7                        انالویی                 7                 انالویی            7
بلدی               26                     بهجتی                  2                بیمنیار            25

تیموری            5                       دهقانی                13               رحیمی           46
رضایی             37                     ریسمانچیان           32              زراعتکار           35
زمین کار         17                       سلیمانی              0               سیاسی         21
شماعی         36                      عطایی زاده           7                فرامرزی            5

رضا کاظمی    22                      ابوالفضل کاظمی    0                 کتیرایی فر        5
کشاورزی        6                       گودرزی فرد           12                لطفی              5
رامین محمدی  5                      مرادی                  39                 معتمدی          13

ملک احمدی    26                    ملک زاده              15                 مهرابی            3
میرمعنایی      23                     نادری                   21                 نامداری           53
همتی ها       55                     شمس                 23                 ولی پور            0
مومنی            1


اسماعیلی     12                   اشرف پور                0                   بقال پور           29
بلوطی           21                   بهارلویی                 2                  جابر انصاری      24
جورکش         48                   حاج هاشمی         58                 رنجبر                 9

سلیمانی باباد42                  شاه پسندی          39                 شریفی            0
شفاعت         35                 طاهر زاده               20                 عسل علی زاده    10
علی زاده         0                 غلامی                  26                  فرقانی               7

قاسم زاده      32                قدیری                  8                    قریشی               3
محمد کاظمی 17               محمدجواد کاظمی 13                  علیرضا محمدی    2
مهدی محمدی 42              میرلوحی               34                  هادیان                10

وکیلی            37               آقاجانی                 36                 یلمه                    19
بدری              45              ربی                         0                 سلطانی              27
موسوی           15
]]>
نمرات میان ترم و کوییز درس آمار2 مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد 2015-11-13T04:32:36+01:00 2015-11-13T04:32:36+01:00 tag:http://teach20.ir/post/225 رسول نقدعلی فروشانی با سلامنمرات میان ترم از 70 و نمرات کوییز از 20 نمره می باشد. کسانی که در مجموع نمره ای کمتر از 45 دریافت کرده اند و کسانی که در میان ترم شرکت نکرده اند، بهتر است نسبت به حذف درس اقدام نمایند. برای مشاهده برگه میان ترم روز یکشنبه 24 آبان پس از ساعت کلاسی خود مراجعه کنید. نام و نام خانوادگی   میان ترم  کوییز         نام و نام خانوادگی     میان ترم      کوییزپریسا استکی &nbs با سلام
نمرات میان ترم از 70 و نمرات کوییز از 20 نمره می باشد. کسانی که در مجموع نمره ای کمتر از 45 دریافت کرده اند و کسانی که در میان ترم شرکت نکرده اند، بهتر است نسبت به حذف درس اقدام نمایند. برای مشاهده برگه میان ترم روز یکشنبه 24 آبان پس از ساعت کلاسی خود مراجعه کنید.

نام و نام خانوادگی   میان ترم  کوییز        
نام و نام خانوادگی     میان ترم      کوییز
پریسا استکی          58             غ             سحر آیتی               51             5
مهدی براتی منش    48             غ             فاطمه جعفری          48            20
سینا حسن زاده       44              20          ریحانه حق شناس    34             10

احسان خداوردیان      5              غ             عبدالرضا خردمند       59             غ
مریم دهقان              51             20          علی طغیانی            57            20
امیر عباس عارفی       47            غ           الناز عبدالهی            49             20

مسعود فروتن            50            10          پرهام کیانپور            42               20
رضا گلفامی               36            غ           مهدی ماهوش          44               5
الیاس مجیدی            0              غ           یاسمن مظاهریون     19             غ

علی میرسعیدی        42           10          کیمیا نادری              50             10
نیما نژادزاده                40          غ            رضا نصراصفهانی     59               20
طه نمکی                  24           غ            حسین یعقوبی         47             5


امین ابراهیمی          50            20          مسعود آقاعابدی       62             غ
حجت اله اکبری          50           20          محمد ال ابراهیم       44                5
صالح امانی               38            غ            فرشاد باقری            41                2

محمد بخت آور          24            غ            حسین پور اسماعیل  36                12
محمدحاجی رسولی  63           15          بهناز خاکی               غ                   5
رحمت اله خدادادی    59           20          امیرحسین رحیمی     27                 5

شهاب روشنایی        29           18          ندا زراعت کار             57                 غ
زهرا ستاری              55           10          ایمان سلیمانی پور       39               غ
جواد صالحی             70           غ            افشین عسگری          27               0

آرین علاسوندیان       39           10           علیرضا علیجانی          22               غ
حمید فاضل              70           20          پریسا قاسمی              56           20
زهره محمدی           54           15          علی مظاهری              43            20

علی منتظری           56           15          شکوه مهدی پور             52          15
سعید میرعبداله       41           10           مهدی نصر اصفهانی       34            5
محمدامین نوروزی    59           20   
]]>
نمرات میانترم تحقیق در عملیات 2 2015-04-25T08:10:46+01:00 2015-04-25T08:10:46+01:00 tag:http://teach20.ir/post/222 خانم امیریوسفی سلام نمرات میانترم زیر از 6 نمره میباشد. شماره شناسایی نمره شماره شناسایی نمره 39203890 4.2 38801313 4 39205032 2 39006601 3.5 39204922 2 39100741 5.2 39206545 4 39100068 3.2 39002597 5.2 38901779 3.5 39002450 2.5 38901415 5.4 39105707 2 39205186 2.3 39003463 2.8 39100396 4.6 39206480 5.4 39002984 3


 شماره شناسایی
 نمره شماره شناسایی
 نمره
 39203890 4.2 38801313 4
 39205032 2 39006601 3.5
 39204922 2 39100741 5.2
 39206545 4 39100068 3.2
 39002597 5.2 38901779 3.5
 39002450 2.5 38901415 5.4
 39105707 2 39205186 2.3
 39003463 2.8 39100396 4.6
 39206480 5.4 39002984 3
 39102754 3.2 39003000 5.5
 39204854 5.5 39002809 2.5
 39105573 2.3 39206429 4.9
 39101921 2.7 39102261 5
 39001279 1.5 39102776 1.6
 39204906 2.5 39204642 5
 38712525 2.5 39005992 1.8

]]>
نمرات میان ترم درس آمار و کاربرد ان در مدیریت 2 نجف آباد 2015-01-15T15:00:49+01:00 2015-01-15T15:00:49+01:00 tag:http://teach20.ir/post/221 رسول نقدعلی فروشانی با سلام نمرات زیر از 6 است. که از امتحان میان ترم باضافه نمرات کوییز به دست آمده است.مهسا احسان پور  3.5              مرضیه احمدی 2.2              پریسا استکی 1                 سهیلا افرا 4مریم بابادی 0.5            & با سلام نمرات زیر از 6 است. که از امتحان میان ترم باضافه نمرات کوییز به دست آمده است.
مهسا احسان پور  3.5              مرضیه احمدی 2.2              پریسا استکی 1                 سهیلا افرا 4
مریم بابادی 0.5                       مازیار زارعی 0                   محمد جواد شکرانی 3.6       نرگس عباسی مهر 3
علیرضا عطایی 0.7                   امیدرضا قنادی اف0              مجید کیوانداریان 2              حسینعلی کریمی4.4
فاطمه کریمی 3.5                    قاسم کیانی 1.8                مهداد محرابیان 2.6             حامد مهراذین 4.5
محبوبه میرلوحی 5.3                 آرش میری 2.6                    میثم نکویی 0                    میلاد نوربخش 1.7
فیمه یزدانی 5.8                      ولی اله جلالی 2
]]>
نمرات میان ترم درس ریاضی كاربردی دانشگاه نور و دانش 2015-01-04T01:14:16+01:00 2015-01-04T01:14:16+01:00 tag:http://teach20.ir/post/220 خانم امیریوسفی با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.مهرالسادات موسوی نژاد 4.8                       مهرداد كیانی 2.2                             میثم محمدی 1.2فرشید پیرعلی 0                   &nbsp با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.
مهرالسادات موسوی نژاد 4.8                       مهرداد كیانی 2.2                             میثم محمدی 1.2
فرشید پیرعلی 0                                        نگار بختیاریان 2.2                            سینا عشقی نژاد 3.2
محمدثه كنگازیان 5.5                                   مهشید السادات حجازی 2.1              زهره آقایی 2.3
مهسا سمادی 4.3                                        لیلا شاهینی 3.1                           
چرمی5                          
زینب حیدری 11                                          فرنوش بهرامی 2.2                           دنیا اسماعیلی 2.6
طاهره حسنی 3.9                                       راضیه میرزایی 3.7                           مریم محمدی 4.9
مهسا شاهنوشی 6.                                     فرشته السادات عقیلی 1.5              مرجان احمد پور 2
صبا ابراهیمی 3.3                                         وحید زمانی 1.4                               معصومه نریمانی 1.5
محدثه قائد امینی 3.2                                    زهرا كریمی 0                                  مرضیه طهجاسی 2.7
 بهجت السادات نریمانی 3                              شیوا خلیلی 1.8                               مهشاد رستمی  2.5
مجید سخایی 2.8                                        سینا نظری 0
]]>
نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات موسسه آموزش عالی نور و دانش 2015-01-04T01:02:10+01:00 2015-01-04T01:02:10+01:00 tag:http://teach20.ir/post/219 خانم امیریوسفی با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.مرضیه افشین فر 6                          نسرین ریاحی 5                                         محمد یزدانی 2.4احمد معظم 6  &nbsp با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.

مرضیه افشین فر 6                          نسرین ریاحی 5                                         محمد یزدانی 2.4
احمد معظم 6                                 مصطفی پریشانی 3.2                                بهزاد جلالی 4.2
سعید غلامی 5.7                            الهام موسوی 2.6                                      روزیتا جوادی 2.4
علی شاهپوری 2.7                          رامین افضل 4.8                                        سید محمد موسوی 2.4
جلیل محمدی 5.25                          مهدی قدیری 3.75                                     فاطمه الدیاری 4.5
فاطمه ذوالفقاری 4.7                        عاطفه رحیمی 5                                       جعفرزاده 4
حسین غلامی 1.2                          محمدجواد فرجزاده 2.2                                محمدرضا مهربانی 3.1
محمدرضا حیدری 3.9                       طاهره كیانی 1.3                                       سجاد دهخدا 3.9
حمید موذنی 1.9
]]>
نمرات میان ترم درس ریاضی 2 موسسه آموزش عالی نور و دانش 2015-01-04T00:50:50+01:00 2015-01-04T00:50:50+01:00 tag:http://teach20.ir/post/218 خانم امیریوسفی با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.مهدی تاج پرست 2.2                                                                         مهدی قدیری با سلام نمرات زیر از 6 نمره می باشد.
مهدی تاج پرست 2.2                                                                         مهدی قدیری 2
مصطفی پریشانی 4.4                                                                      فاطمه الدیرادی 5.3
احمد منظم 3.8                                                                                 حمید موذنی 2.7
محمد یزدانی 1.5                                                                               رامین افضل 5.3
فاطمه ذوالفغاری 3.3                                                                         مهدی جعفر زاده 1.7
الهام موسوی 1.8                                                                             سجاد دهخدا 2.3
بهزاد جلالی 2                                                                                  جلیل محمدی 1
حسین غلامی 1.5                                                                           مهران عظیمی 4.5
عاطفه رحیمی 0                                                                              مهربانی   0.75
رزیتا جوادی 1                                                                                  محمدرضا حیدری 3.6
علی شاهپوری 2.9                                                                          مریم قلاوندراد 6                                                                       
سعید غلامی 4.5
مرضیه افشین فر6
پری حسینی 4.6

]]>
کلاس رفع اشکال محاسبات عددی 2014-08-22T00:49:10+01:00 2014-08-22T00:49:10+01:00 tag:http://teach20.ir/post/217 خانم امیریوسفی سلامکلاس رفع اشکال درس محاسبات عددی روز امتحان 3شنبه 93/6/4 ساعت 8 صبح قبل از امتحان برگزار می گردد. کلاس رفع اشکال درس محاسبات عددی روز امتحان 3شنبه 93/6/4 ساعت 8 صبح قبل از امتحان برگزار می گردد.
]]>
نمرات میان ترم درس تحقیق در عملیات 1 دانشگاه آزاد نجف آباد 2014-05-03T02:48:59+01:00 2014-05-03T02:48:59+01:00 tag:http://teach20.ir/post/215 خانم امیریوسفی  شماره دانشجویی نمره شماره دانشجویی نمره390033082.8 39101054 4.1 39001279 0.3 39102175 2 39100271 3.5 39006472 1.5 38904686 1.5 38901472 2.5 38803032 3.5 39100583 4.6 39101320 5.8 39102194 4.5 39100443 2.5 309106859 5 39102267 4.1 38903569 4.7 39101452 4.4 38901974 1 39106886 2.9 39100014&nbs  شماره دانشجویی
 نمره شماره دانشجویی نمره390033082.8
 39101054 4.1 39001279 0.3 39102175 2 39100271 3.5 39006472 1.5 38904686 1.5 38901472 2.5 38803032 3.5 39100583 4.6 39101320 5.8 39102194 4.5 39100443 2.5 309106859 5 39102267 4.1 38903569 4.7 39101452 4.4 38901974 1 39106886 2.9 39100014 4.3 39100914 5.2 39102693 3.6 30101196 4.7 39204999 6 39003372 2.4 39003793 4.4 39002539 1.6 39002984 2 39002699 5.2 39100254 3.9 38906353 3.1 39102888 5.7 38902947 3.3 39003000 4.3
]]>
نمرات میان ترم درس ریاضی عمومی2 ایمنی صنعتی و ماشین ابزار 2014-01-10T02:40:27+01:00 2014-01-10T02:40:27+01:00 tag:http://teach20.ir/post/214 رسول نقدعلی فروشانی با سلامنمرات زیر از 60 می باشد.  نام و نام خانوادگی نمره نام و نام خانوادگی نمرهحسین فاطمی 0 سمیه میرزایی 3  ابراهیم شماعی46 جلال رحمتی 33  محمد نادری55 صادق نادری 12علی پرتو  28فرید محبی 54  مهدی جعفری 28بهزاد پاخیره زن 8  حمیدرضا مقومی14  10   محمد مهدی نادریان  محمد امین زمانی 25 محمد مهرابی 60      مهرداد اسماعیلی38 مجتبی سبحانی 60  مریم احمدی34 ابراهیم مقومی 4  حمید سعیدی50 علیرضا کاظمی با سلام
نمرات زیر از 60 می باشد.
 نام و نام خانوادگی
 نمره نام و نام خانوادگی
 نمره
حسین فاطمی
0
سمیه میرزایی
3
 ابراهیم شماعی
46
جلال رحمتی
33
 محمد نادری
55
صادق نادری
12
علی پرتو
 28فرید محبی
54
 مهدی جعفری
 28بهزاد پاخیره زن
8
 حمیدرضا مقومی
14
 10
  محمد مهدی نادریان
 
محمد امین زمانی
25
محمد مهرابی
60
    
 مهرداد اسماعیلی
38
مجتبی سبحانی
60
 مریم احمدی
34
ابراهیم مقومی
4
 حمید سعیدی
50
علیرضا کاظمی
36
 علی سرشار
 57یویف شعرباف زاده
35
محسن صفری
14
رضوان موسویان
30
حسام قربانی
 33سمیه میرزاده
9

 علیرضا ستوده
55
مهران دهقانی
 60
سیف اله پریشانی
45
 سعید احمدی
53
امید ایران نژاد
 12حسین بهامیری
24
علیرضا گودرزی
52
سجاد افتادگان
 16
سعید حیدری
59
محمد رضا رفیعی
57
مهدی امیری
33
عبدالحسین رستمی
18
مسعود کریمی 
35
  
]]>
کلاس های جبرانی درس ریاضی عمومی1 موسسه پالایش خمینی شهر 2013-12-27T13:31:18+01:00 2013-12-27T13:31:18+01:00 tag:http://teach20.ir/post/213 رسول نقدعلی فروشانی با سلامبه اطلاع دانشجویان درس ریاضی عمومی1 می رساند کلاسهای جبرانی این روز شنبه 14 دیماه ساعت 8 الی 11 برگزار می گردد. با سلام
به اطلاع دانشجویان درس ریاضی عمومی1 می رساند کلاسهای جبرانی این روز شنبه 14 دیماه ساعت 8 الی 11 برگزار می گردد.
]]>