قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی که قبلا دو مرتبه با اینجانب درس معادلات دیفرانسیل داشته اند و به هر دلیلی (از قبیل حذف درس، عدم شرکت در آزمون پایان ترم، عدم کسب نمره قبولی یا ....) موفق به پاس کردن این درس نشده اند؛ در ترم تابستان و ترم های آتی، به هیچ وجه مجاز به اخذ درس معادلات دیفرانسیل با اینجانب نمی باشد.

بدیهی است در صورت عدم رعایت این مورد، پس از اخذ درس، مجبور به حذف درس خواهند شد و تمامی عواقب ناشی از نادیده گرفتن تذکر فوق بر عهده شخص دانشجو می باشد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: معادلات دیفرانسیل-تابستان 91،     | نظرات()