بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رسانم که برگه های ششمین آزمون تصحیح گردیده و برگه های آن جهت بررسی اعتراضات در جلسه بعدی ارائه می گرد.

ضمنا دانشجویان ذیل موفق به اخذ نمرات برتر کلاس شدند:

نمره کامل (100%) توسط آقای: داریوش علیمحمدی

نمره دوم (90%) توسط آقایان: نعیم رحمانی-مهدی بهرام پور-محمد نوریان

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: معادلات دیفرانسیل-تابستان 91،     | نظرات()